Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn Xin chào bạn đây là góc mà bạn có thể hỏi tôi bất kỳ điều gì về Quảng cáo Google và content cho website, cũng như bán hàng qua Youtube, SEO video.

Nơi bạn có thể đặt câu hỏi, đề nghị tôi chia sẻ về cách tiếp thị và bán hàng trên Youtube 1-1. Giúp bạn bán hàng hiệu quả hơn trên các kênh này.

Tôi sẽ trả lời câu hỏi nhanh nhất trong phạm vi của mình. Nhằm giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình ở trên trang webs, blog . Và đặc biệt là kênh Youtube của mình.

Bạn cũng có thể đưa cho tôi vài góp ý để các sản phẩm/dịch vụ mà tôi mang tới hoàn thiện hơn cho bạn.

Chân thành cám ơn bạn.