Tại sao tôi chọn flatsome làm theme cho các cửa hàng bán đồ gỗ nội thất cho khách hàng ?

 Tại sao tôi chọn flatsome làm theme cho các cửa hàng bán đồ gỗ nội thất cho khách hàng ?

  1. Dễ sử dụng 

. ở thời điểm tôi viết bài này thì theme flatsome đã bán được 120.000 bản trên themeforest rồi. 

Lý do chọn theme này của tôi lúc đó rất là đơn giản. 

Chỉ là tôi thấy người ta dùng nhiều theme này để làm website bán hàng quá. Cho nên là tôi mới làm theo.

Lúc đầu thì tôi cũng chỉ nghĩ được như vậy thôi. 

Nhưng sau 1 lần làm dự án web tôi đã thuê 1 lập trình viên. Và bảo anh ấy có thể xây dựng trên bất kỳ nền tảng nào. Miễn là giống như mẫu mà tôi đưa cho anh ấy là được. 

Thế là tuần sau anh ấy bàn giao cho tôi website. Với giao diện giống y hệt. Và sau đó kiểm tra thì tôi mới biết là website đó làm theme flatsome. 

Vẫn là cái theme mà tôi đã làm từ trước đó rất lâu. 

Theme này có một lợi thế rất lớn đó là bạn có thể chỉnh sửa , tạo trang chủ với các mẫu demo phong phú. Mà không cần thiết phải vào trang quản trị. 

Đúng như vậy đấy. 

Điều đó khiến cho tôi rất thích. Bởi vì trước đây tôi dùng theme để thiết kế web từ template WordPress sẵn có. Là tôi phải dùng Visual composer. Một plugin tạo trang chủ đã có từ lâu đời trên thị trường. 

Mặc dù nổi tiếng có nhiều người sử dụng. Nhưng đối với tôi lúc đó, thì cái plugin này cực kỳ nặng. Rất khó sửa trang trực tiếp dễ như flatsome.

Đúng vậy hơi tý là hỏng bố cục khiến cho tôi không muốn dùng nó nữa. 

Chẳng biết là có phải do dở quá không hay là do nguyên nhân khác nay plugin đó đã đổi tên thành trình tạo trang WP bakery Builder. Dĩ nhiên là nó vẫn chưa có sự nổi tiếng bằng Elementor, hay Brave Builder rồi. 

 

  1. Giao diện thiết kế đẹp, dễ nhìn  và trực quan 

Theo Merriam-Webster, họ định nghĩa về trực quan là: “dễ học hoặc dễ hiểu được”. Khi khách truy cập có thể làm những gì họ muốn trên trang web của bạn mà không phải tốn nhiều thao tác hay kỹ năng đặc biệt hoặc bị gián đoạn thì trang web của bạn được coi là trực quan. Có vẻ đơn giản nhưng rất ít trang web đạt được điều này.

Quay lại một chút, Bởi vì giao diện của flatsome đúng như tên gọi của nhọ. Một căn hộ phẳng nhẹ. Thiết kế trực quan và dễ nhìn. 

 

Khách hàng không phải làm quá nhiều việc để tìm thấy thứ họ cần.

Điều đó đúng với flatsome. 

Tất nhiên là không giao diện cơ bản của flatsome rất xấu và thừa nhiều chi tiết. Theo các lập trình viên. Vì thế người dùng cứ tối ưu liên tục thì mới tìm ra cách để cho nó tốt. Chứ không phải là mua về đã được thế đâu. 

 

Why do I choose Flatsome as a theme for furniture stores to sell to customers?

  1. Easy to use

. By the time I write this, the Flatsome theme has sold 120,000 copies on ThemeForest.

The reason I chose this theme then was very simple.

It’s just that I see people using many of these themes to make sales websites too. That’s why I followed it.

At first, I could only think like that.

But after a web project, I hired a programmer. And tell him he can build on any platform. As long as it’s like the sample I gave him.

So next week he handed me the website. With the same interface. And then I checked that the website made the theme Flatsome.

Still the theme I made a long time ago.

This theme has a great advantage that you can edit, create a homepage with rich demo templates. Without having to go to the admin page.

It is true.

That makes me really like it. Because before, I used the theme to design the web from the existing WordPress template. I have to use the Visual composer. A long-standing homepage creation plugin on the market.

Although famous there are many users. But for me at the time, this plugin was extremely heavy. It is very difficult to edit a live page as easily as a Flatsome

That’s a bit too bad that the layout makes me not want to use it anymore.

I wonder if this is because of a bad idea. because this plugin has changed its name to the WP bakery Builder page builder. Of course, it’s still not as famous as Elementor or Brave Builder.

  1. Nice interface design, easy to see and intuitive

According to Merriam-Webster, they define visualization as: “easy to learn or understand.” When visitors can do. What they want on your site without having to spend a lot of special manipulation or skills. Your site considered intuitive. Seems simple but very few websites achieve this.

Turn around a bit, Because the interface of Flatsome is exactly like the name of the gang. A flat apartment. Intuitive design and easy to see.

Customers do not have to do too much to find what they need.

That is true of the Flatsome.

Of course, not the basic interface of Flatsome is very bad and redundant with lots of details. According to the programmers. So users are constantly optimizing to find a way to make it good. It’s not like buying it was like that.

 

This is the theme that I use on my eCommerce website.

For my client at industry furniture

This theme also generates high conversion rates.

Because of the following reasons:

1, This theme has a lovely UX user interface builder. The flat end-to-end interface helps our sales,

websites to attract customers from start to finish.

It presents like a store.

Can present according to the layout of each category. Its design is amiable and attractive.

That is also the reason why e-commerce sites selling furniture in Vietnam love it.

. By the time I write this, the Flatsome theme has sold 120,000 copies on ThemeForest.

The reason I chose this theme then was very simple.

It’s just that I see people using many of these themes to make sales websites too. That’s why I followed it.

At first, I could only think like that.

But after a web project, I hired a programmer. And tell him he can build on any platform. As long as it’s like the sample I gave him.

So next week he handed me the website. With the same interface. And then I checked that the website made the theme Flatsome.

Still the theme I made a long time ago.

This theme has a great advantage that you can edit, create a homepage with rich demo templates. Without having to go to the admin page.

It is true.

That makes me really like it. Because before, I used the theme to design the web from the existing WordPress template. I have to use the Visual composer. A long-standing homepage creation plugin on the market.

Although famous there are many users. But for me at the time, this plugin was extremely heavy. It is very difficult to edit a live page as easily as a Flatsome

That’s a bit too bad that the layout makes me not want to use it anymore.

I wonder if this is because of a bad idea. because this plugin has changed its name to the WP bakery Builder page builder. Of course, it’s still not as famous as Elementor or Brave Builder.

  1. Simple design and easy to use

With UX builder designer, anyone can make a beautiful homepage. Full-featured.

Also, create other pages and products using a UX builder.

It is not too complicated or needs another plugin. Like a visual composer to create a beautiful homepage.

SO, most of the layout is present in a custom style. That finished a detail that can immediately see that change.

That is similar when you go to theme customization.

You can create a blank homepage. It is not necessary to follow the available templates

That’s why there are more than 120k purchases from ThemeForest.

According to Merriam-Webster, they define visualization as: “easy to learn or understand.” When visitors can do. What they want on your site without having to spend a lot of special manipulation or skills. Your site considered intuitive. Seems simple but very few websites achieve this.

Turn around a bit, Because the interface of Flatsome is exactly like the name of the gang. A flat apartment. Intuitive design and easy to see.

 

Customers do not have to do too much to find what they need.

That is true of the Flatsome.

Of course, not the basic interface of Flatsome is very bad and redundant with lots of details. According to the programmers. So users are constantly optimizing to find a way to make it good. It’s not like buying it was like that.

 

  1. Diverse features

Although I often use Flatsome to make my interior websites. But this theme is possible for the landing page. Or blog for your business .. Or create a professional personal service website like :

creative agency, marketing, or IT career.

That’s thanks to the theme’s customization feature.

  1. High conversion ability

High conversion ability is real because the item is airy. With related product presentation, you don’t need the extra plugin.

Flatsome will make the customer search experience easier. Thanks to the live search feature, they can immediately see the results and click on an eye-catching product.

This theme also encounters that its banner blocked by the Ads block plus extension on Chrome. So if you use it, users on your computer won’t see your banner. But in return.

You will get the user’s attention to the product,

rather than the flag with many different products.

Currently, the website has the highest conversion rate among the sites I am managing. Use the Flatsome theme.

You can view this page at this address.

This website has been generating more than 100 leads from simple SEO Standard product posts.

Thanks to content marketing, of course. Along with factors like plugins to speed up the website. But a website with a nice, clean interface will provide a better user experience. Bring more traffic to your websites.

Pricing

The Flatsome theme is available exclusively from ThemeForest for $59. This price also includes 6 months of theme support and future updates.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.