Thị trường trực tuyến tốt nhất cho đồ nội thất gia đình là gì?

Thị trường trực tuyến tốt nhất cho đồ nội thất gia đình là gì?

  • Chào bạn. 
  • Theo tôi thì thị trường tốt nhất cho đồ nội thất gia đình ở thời điểm hiện tại là 

Market place của Facebook. Bởi vì 3 lý do sau 

-Thứ nhất là hiện Facebook vẫn đang cho sử dụng sàn giao dịch này miễn phí. 

Facebook đang ưu tiên đẩy mạnh nó kết hợp với Facebook Shop để cạnh tranh với Amazon và Google Shopping. Cho nên là nó sẽ hiển thị cho bạn miễn phí bài đăng của bạn. Khi một người dùng vào trang này mua sắm. Họ sẽ còn nhìn thấy bài đăng của bạn ở các lần sau. 

Thứ hai là lượng khách hàng khổng lồ bởi vì hiện tại Facebook đã mở rộng tính năng này cho người tiêu dùng khắp toàn cầu. Cho nên bạn sẽ tiếp cận tới 800 triệu khách hàng sẵn sàng mua hàng của bạn. 

Do đó bạn sẽ không cần phải giáo dục khách hàng là bạn bán cái gì nữa.  Mà bạn có thể tập trung vào bán hàng. 

  • Thứ 3 là cách làm đơn giản. Công việc duy nhất mà bạn cần thực hiện đó là làm copywriting để thuyết phục khách hàng. Không chỉ là về mô tả mà còn là về hình ảnh. 
  • Sau đó bạn cần học thêm về SEO trên Facebook là có thể tăng đơn hàng lên nhanh chóng. 

Nói tóm lại thì đây là cách làm như trên trang rao vặt nổi tiếng như craiglist. Nhưng sẽ làm đơn giản hơn rất nhiều. 

Cái này sẽ phù hợp với những ai kinh doanh nội thất cũ, đã qua sử dung, đồ hand made. 

Lại còn miễn phí nữa. Bạn cũng biết đấy quảng cáo ngày càng đắt. Nhất là trong năm nay quảng cáo trên Facebook ngày càng đắt. Đến tận cuối năm mới rẻ. 

NGười mới bắt đầu mà có ít vốn thì tôi khuyên bạn nên tận dụng cơ hội này. 

Nhất là khi người bán trên Market place đang ít. Chủ yếu là cá nhân đang bán đồ của họ mà thôi. 

Chưa có doanh nghiệp lớn nhảy vào. Cho nên đây vẫn là đại dương xanh cho bạn. 

Ngoài ra Facebook market place cũng có những tính này hấp dẫn cho bạn.

Tăng nhận diện thương hiệu nhờ lượt view tự nhiên cao.

Tính năng “đề xuất” – nếu đủ “may mắn” lọt vào danh sách sản phẩm “đề xuất” thì việc nổ nghìn đơn với chi phí marketing 0đ hoàn toàn có thể xảy ra.

Đối tượng tham gia Marketplace phải xác minh danh tính >>> loại bỏ được phần lớn clone, tài khoản ảo..

Sở hữu cơ chế “bám đuổi” như những nền tảng đi trước, nói theo cách dễ hiểu là khi bạn quan tâm và tham khảo 1 sản phẩm thì quảng cáo về sản phẩm tương tự sẽ hiển thị với bạn nhiều lần nữa. Khi bạn dùng facebook trong lần sử dụng tiếp theo. 

 

Tuy nhiên cũng phải nhắc đến nhược điểm lớn của Marketplace dạng như thế này. So với các marketplace như Amazon Handle, Esty đó là : 

-Mỗi bài đăng bạn sẽ giới hạn hiển thị cho từng quận, huyện, thị xã , thị trấn hay thành phố nhỏ mà thôi. 

 

Do đó bạn sẽ phải đăng lại liên tục bài đó lên các địa điểm khác nhau. 

Vì thế nếu không có phần mềm đăng bài kiểu random vị trí thì bạn sẽ mất thời gian. 

Để đánh dấu vị trí đã đăng bài. Tránh trường hợp một địa điểm hai bài đăng về 1 sản phẩm. 

  • Tiếp theo là hình thức bán hàng trên này chủ yếu qua tin nhắn messenger. Cho nên bạn cần bố trí người trực fanpape hoặc profile Facebook. Để trả lời ngay lập tức câu hỏi của người mua hàng. 

Việc này cũng khá tốn thời gian. Nếu chỉ dùng sức người. Thì khó mà tăng quy mô lên được. 

Cho nên bạn cần tối ưu hóa nó bằng chat bot trên fanpage hoặc profile facebook của bạn. Để nó giúp bạn trả lời những câu hỏi đơn giản. Mang tính lặp lại của người dùng ví dụ:  kích cỡ sản phẩm này là bao nhiêu ?. Để bạn có thể tập trung vào làm những việc khác. Trả lời những câu hỏi khác mà bot không trả lời được. 

 

Bản thân tôi cũng đã và đang bán hàng hàng trên này. 

 

Đây là lựa chọn tốt nhất mà tôi thấy là phù hợp cho bạn ở thời điểm này. 

 

Sau khi đã có doanh thu từ kênh này bạn có thể mở rộng ra. 

Các kênh khác như
Chạy quảng cáo Google shopping, Google tìm kiếm. Cho những khách hàng tìm kiếm trên Google. Do nội thất gia đình đều là sản phẩm giá cao. Cho nên khách hàng sẽ tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm trên Google rất nhiều. 

Đây cũng là những khách hàng sẽ mua ngay trong lần tìm kiếm đầu tiên. Nếu sản phẩm trên website của bạn. Phù hợp với nhu cầu của họ. 

Nếu họ không mua ngay thì bạn có thể tiếp thị lại qua mạng quảng cáo GDN của Google. Tiếp cận tới 95 % người dùng trên internet. 

 

Hoặc tiếp thị lại trên Facebook, Instagram. 

Như vậy bạn có thể bán hàng đa kênh hiệu quả hơn. 

 

Như vậy là trong bài viêt này tôi đã nói cho bạn biết về thị trường trực tuyến tốt nhất để bán nội thất gia đình.
Đó là đầu tiên bán trên Market place của facebook để tạo doanh thu. 

 

Sau đó có doanh thu rồi thì bạn có thể mở rộng với quảng cáo Google, tiếp thị lại qua GDN của Google. 

Đây là cách mà tôi đã và đang làm cho các khách hàng doanh nghiệp bán nội thất gia đình của tôi. 

Bạn có thể xem case study của anh ấy tại đây. 

 

What is the best online market for home furniture?

 

– In my view, the best market for home furniture at the moment is

 

Market Place of Facebook. Because of the following 3 reasons

 

-First is that Facebook is still giving use of this exchange for free.

 

Facebook is prioritizing promoting it in combination with Facebook Shop.

 To compete with Amazon and Google Shopping. So it will show you your post for free. When a user visits this page to shop. They will also see your post next time.

 

The second is the huge customer. Because Facebook is now extending this feature to consumers around the globe. So you will reach 800 million customers willing to buy from you.

 

So you won’t need to educate your customers about what you sell. That you can focus on selling.

 

– The third is a simple way to do it. The only job you need to do is do copywriting to convince clients. It’s not just about the description, it’s about the image.

 

– Then you need to learn more about SEO on Facebook that you can increase orders quickly.

 

In short, this is how to do it on a famous classifieds site like Craiglist. But will make it a lot simpler.

 

This will suit anyone who sells used, used, and hand-made furniture.

 

Free again. You also know that advertising is getting more and more expensive. Especially this year, advertising on Facebook is increasingly expensive. It’s cheap until the end of the new year.

 

For a beginner with little capital. I recommend you take advantage of this opportunity.

 

Especially when the sellers on the Market place are few. Most individuals are selling their stuff only.

 

No big business has jumped in yet. So this is still the blue ocean for you.

 

Also, Facebook market place also has these features attractive to you.

 

Increasing brand awareness thanks to high natural views.

 

Feature “proposal”. If enough “lucky” to be on the list of products “proposed”.

The explosion of thousands of applications with marketing costs 0d completely can happen.

 

Marketplace participants must verify their identity >>> can remove most clones, virtual accounts.

 

Possessing a “chasing” mechanism like the previous platforms, in an understandable way. When you interested in and refer to a product. 

The advertisement for the same product will show you many more times. When you use Facebook the next time you use it.

 

But, it must also mention the big downside of Marketplace like this. Compared to Marketplace like Amazon Handle, Esty is:

 

-Each post you will limit display for each district, district, town, town, or small city only.

 

Thus you will have to continually repost that post to different locations.

 

So if you don’t have random position posting software, you will lose time.

 

To mark post position. Avoid one place where two posts are about 1 product.

 

– This followed by sales on this form mainly via messenger messages. So you need to arrange a fan page or Facebook profile. To answer a buyer’s question immediately.

 

This is also quite time-consuming. If only using human strength. It is difficult to scale up.

 

So you need to optimize it with a chatbot on your fan page or Facebook profile. Let it help you answer simple questions. User repeatability eg: what size is this product?. So you can focus on doing other things. Answer other questions that the bot cannot answer.

 

I have also been selling goods on this one.

 

This is the best option I find the right one for you at the moment.

 

Once you have revenue from this channel, you can expand it.

 

Other channels like

 

Run Google shopping ads, Google search. For customers searching on Google. Because home furniture is a high-priced product. So customers will search on Google search engines a lot.

 

These are also customers who will buy right in the first search. If the product is on your website. By their needs.

 

If they don’t buy it right away, you can be remarketing with Google’s GDN advertising network. Reach up to 95% of users on the internet.

 

Or remarketing on Facebook, Instagram.

 

That way you can sell more effectively.

 

So in this post, I told you about the best online home market for selling home furniture.

 

It was the first to sell on Facebook’s Market place to generate revenue.

 

Then there are After that, you can expand with Google shopping, 

Googe search ads remarketing through Google GDN.

 

This is how I work for my home furniture business customers.

 

You can check out his case study here.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.